Nedeľné sv. omše

Víkendy

Počas bežných víkendov sa vizionári stretávajú s Pannou Máriou v nedeľu na Svatodušnici. V tieto dni je najjednoduchšie sa s nimi stretnúť a mať možnosť porozprávať sa s nimi.

Nedeľa (okrem prvej nedele po 1. piatku)

Počas pôstneho obdobia býva v nedeľu vo farskom kostole modlitba krížovej cesty o 15:00, preto púť na Svatodušnic bude v tomto období o 16:30.

5.4.1996 Panna Mária povedala:
     Drahé deti!
     Som šťastná, že ste tu. Pretože to, že ste tu, bolo moje pozvanie. Drahí anjeli, chcem vám povedať, ak by ste si mali vybrať medzi svätou omšou, Sviatosťou Oltárnou a mnou, musíte si vybrať svätú omšu a Sviatosť Oltárnu. Pretože to, že som tu, je preto, aby som vás naučila láske k Ježišovi Kristovi. Drahé deti, ja by som si vás našla, aj keby ste boli kdekoľvek.

Pokiaľ prídete na púť a vizionári nie sú prítomný vo farnosti, napriek tomu si vykonajte púť sami.

Prípadné zmeny programu sa dočítate v sekcii Oznamy → Aktuálne.