Nedeľné sv. omše

Všetko je v rukách Božích

Kráľovná pomoci ponúka svoju pomoc vo všetkých životných situáciách. Dôkazom jej pomoci aj na hranici smrti je prípad uzdravenia 25 ročného Juraja Benzu zo Solčian. Ponúkame Vám list adresovaný na Arcibiskupský úrad v Trnave – svedectvo o uzdravení, kópiu ktorého sme dostali aj do redakcie AVE.
     List obsahuje aj vyjadrenie lekára.

Veľadôstojný pán arcibiskup!

Chceme Vám vydať svedectvo o uzdravení nášho syna Juraja zo Solčian. Týmto dovoľte, aby sme Vám opísali jeho zvláštne uzdravenie na príhovor Panny Márie – Kráľovnej Pomoci z Dechtíc.
     Smutná bola noc pre celú našu rodinu zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok tohto roku, keď o 1.30 hod. vážne havaroval náš syn Juraj. V ťažkom stave bol prijatý do nemocnice v Topoľčanoch, kde ho traja lekári operovali 6 hodín. Dostal 6 konzerv krvi. V Topoľčanoch na ARE ležal v bezvedomí celé Veľkonočné sviatky. Potom lekári po 11 dňoch rozhodli, že ho prevezú do Nových Zámkov na odstránenie hematómu z mozgu. V Nových Zámkoch ho odmietli prijať, že je už neskoro, lebo je už zasiahnutý celý mozog. Poslali ho späť do Topoľčian dožiť. Potom primár v Topoľčanoch 14. 4. 1999 rozhodol z ARA previesť ho do Banskej Bystrice, pričom Juraj bol stále v bezvedomí. Ešte v ten deň o 17.00 hod. ho operovali. Po tejto operácii lekári nesľubovali nič len jedno: v rukách ho má už len Pán Boh. Boli sme bezradní.
     Medzitým sa naša rodina dozvedela, že v Dechticiach sa zjavuje Panna Mária. 18. apríla tohto roku sme sa celá rodina vybrali do Dechtíc s nádejou, že Panna Mária pomôže. Pred zjavením sme poprosili vizionára Martina, aby sa prihovoril za uzdravenie nášho syna u Panny Márie. Odpoveď bola: aby sme dôverovali Matke Božej a konali veľa obiet, pôstov a modlitieb a dávali mu piť vodu z prameňa, ktorý požehnala Panna Mária. Martin odovzdal mne, Jurajovej matke, ruženec, ktorý sama Panna Mária požehnala. 19. apríla 1999 sme Juraja navštívili v Banskej Bystrici. Bol stále v hlbokom bezvedomí. Hneď som ho požehnala ružencom, požehnaným Pannou Máriou, hlavne jeho doráňanú hlavu, a potom všetky choré miesta na tele. Mal vysokú teplotu, a tak ústa sme mu zvlažovali požehnanou vodou z prameňa. 21. apríla ho lekári odpojili od prístrojov a začal sám dýchať. Potom však dostal teplotu 39°C a znova ho zapojili na prístroje na 3 dni. Nepoľavili sme v modlitbách, pôstoch a obetách. Potierali sme mu požehnanou vodou z prameňa celé telo, najmä hlavu.
     25. mája sa mu stav natoľko zlepšil, že bol prepustený do domáceho liečenia. V bezvedomí bol 7 týždňov. Lekári mali obavu, či vôbec bude hovoriť, lebo nerozprával, len ukazoval. Dnes rozpráva, vníma a chodí. Stále pije vodičku z Dechtíc a každému, kto ho príde navštíviť, hovorí: „Panna Mária je vynikajúca, lebo sa za mňa prihovorila u Ježiška.“

Drahý pán arcibiskup!
     Týmto my rodičia dosvedčujeme, že na príhovor Panny Márie – Kráľovnej Pomoci z Dechtíc sa náš syn Juraj uzdravil.

(nasledujú podpisy Juraja a jeho rodičov)

Stanovisko lekára k uzdraveniu Juraja zo Solčian.

Počas Veľkej noci v tomto roku som bol jedným z ošetrujúcich lekárov vyššie menovaného Juraja Benzu Pozorne som si prečítal list adresovaný na Arcibiskupský úrad v Trnave.
Ku skutočnostiam uvedeným v liste mám niekoľko pripomienok.
     Po niekoľko hodinovej operácii, pri ktorej sa nám podarilo zvládnuť ťažké poškodenia v oblasti brucha a hrudníka sme pacienta previezli na CT vyšetrenie mozgu v Nitre s následnou konzultáciou neurochirurga telefonicky v Nových Zámkoch. Poranenie mozgu si nevyžadovalo operáciu, ale tzv. konzervatívny postup, vrátane podpory dýchania dýchacím prístrojom a nevyhnutného tlmenia pacienta. To znamená, že na bezvedomí pacienta sa podieľalo poranenie mozgu, ale aj jeho tlmenie liekmi, aby dobre toleroval dýchací prístroj, ktorý mu pomáhal zvládnuť dýchacie pohyby pri ťažko poranených pľúcach a hrudnej stene. Po 11 dňoch sme pacienta poslali na kontrolné CT vyšetrenie mozgu do Nitry (v našej nemocnici CT prístroj nemáme). Prístroj zaznamenal vytvorenie zakrvácania pod tvrdú plenu mozgu, preto sme Juraja previezli do našej spádovej nemocnice pre neurochirurgickú problematiku – do Nových Zámkov. Tu primár skonštatoval, že hematóm nevyžaduje okamžitú operáciu, ale pravidelné sledovanie CT prístrojom k sledovaniu dynamiky zmien a ďalšiu tzv. konzervatívnu liečbu na ARO oddelení. V nových Zámkoch neboli prístrojovo vybavení na zvládnutie komplexnej liečby jeho ťažkého poranenia – hlavne pľúc, preto bol odoslaný späť do Topoľčian, nie však na dožitie, ako sa v liste uvádza. Po telefonickej konzultácii s nadriadenými pracoviskami v Bratislave sme hľadali také pracovisko, kde by Jurajov stav boli schopní komplexne liečiť a zároveň aj monitorovať poranenie hlavy CT prístrojom. K ďalšej liečbe bol preložený do Banskej Bystrice, kde sa rozhodli hematóm spod tvrdej pleny odstrániť a pokračovali v ďalšej liečbe takého stavu, vrátane tzv. septických komplikácií, ktorým zodpovedali aj vysoké teploty.
     Po siedmich týždňoch stav dýchacieho systému dovolil odpojenie od riadeného dýchania a postupné uzdravovanie. „Všetko je v rukách Božích“ – túto vetu hovorím aj ja často príbuzným pacientov, ktorých liečime, zvlášť, ak sú v ťažkom, život ohrozujúcom stave. Som veriaci človek, viem že pán Boh na prímluvu Panny Márie tak viedol všetky okolnosti, aby bol zachránený život a zdravie mladého človeka Juraja Benzu, z čoho mám aj ja veľkú radosť. Bohu vďaka.

Topoľčany 30.8.1999, MUDr. Ján Paulík

Uverejnené v časopise AVE 10/99