Nedeľné sv. omše

Utrpenie Pána Ježiša

Na Veľký piatok, 5. apríla 1996, Panna Mária ukázala Martinovi Gavendovi utrpenie Pána Ježiša. Videl to ako film, ktorý bol zrýchlený, čo si Martin vysvetľuje tým, že by nezniesol dlhšie sa pozerať na takú hrôzu. Toto videnie popisuje takto:

Keď sa mi na Veľký piatok zjavila Panna Mária, rozprestrela ruky a z nich vytryskla žiara. Videl som utrpenie Pána Ježiša podľa tajomstiev bolestného ruženca. Odohrávalo sa to takto:

1. Ktorý sa pre nás krvou potil
     Videl som Getsemanskú záhradu. O skaly, za ktorými som videl stromy, bol opretý Ježiš. Sedel na zemi a opieral sa o jednu skalu. Vrúcne sa modlil. Z jeho tváre bolo vidieť ako veľmi trpí. Prežíval hroznú úzkosť. Videl som, ako mu od tej úzkosti po tvári stekal pot a krv. Anjel ho posilňoval.

2. Ktorý pre nás bičovaný bol
     Potom som videl veľké námestie. Uprostred neho bol veľký kamenný stĺp. Na vrchnej časti stĺpu ako aj na spodnej boli železné obruče, z ktorých viseli reťaze s okovami. Do horných okov pripevnili Ježišove ruky a dolné mu dali na nohy. Videl som ako prišli dvaja kati a začali ho bičovať. Všimol som si biče, ktorými Ježiša bičovali. Prvé boli úzke prúty, ktorými Ježiša šľahali až do krvi. Tieto prúty rozrezali Ježišove biele rúcho aj kožu. Potom kati zobrali dlhé hrubé biče, ktoré pri bičovaní roztínali vysilené Ježišovo telo. Ježiš počas celého bičovania niekoľkokrát odpadol od veľkej bolesti. Musel veľmi trpieť, pretože veľmi kričal. Biče šľahali nielen po chrbte, ale po celom tele. Na rad prišli tretie biče. Boli to kratšie palice, z ktorých viseli reťaze a na ich koncoch boli guľôčky. Tieto guľôčky pri bičovaní vytrhávali Ježišovi mäso. Bolo to hrozné.

3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
     Po tomto ukrutnom bičovaní Ježiša posadili, zobrali tŕňovú korunu a dali mu ju na hlavu. Palicami po tŕňovej korune šľahali, pričom sa mu tŕne zabárali do hlavy. Sústavne sa mu posmievali a pľuvali na neho. Videl som, že koruna, ktorú mu dali na hlavu mala veľmi ostré a tvrdé ostne. Ako mu ju pritlačili na hlavu, tŕne z koruny mu prepichli kožu. Zaborili sa pod ňu a potom z nej vyšli. Bola to ukrutná bolesť. Nedá sa to opísať.

4. Ktorý pre nás ťažký kríž niesol
     Videl som úzku ulicu plnú ľudí. Pán Ježiš mal na pleciach veľký hranol, ktorý mal priviazaný o ruky – takže ruky mal rozopäté a tak kráčal. Kráčal medzi hučiacim davom. Jeho kríž nebol ako dve spojené brvná, ale zatiaľ len jeden mohutný hranol, ktorý mu prechádzal cez plecia. Ruky mal roztiahnuté a silne priviazané o hranol. Videl som ako Pána Ježiša sácali z jednej strany na druhú. Posmievali sa mu a pľuvali naňho.
     Zbadal som medzi davom Pannu Máriu. Zbadal ju aj Ježiš a videl som, ako sa pri nej na chvíľu pristavil. No vojaci ho ihneď sotili dopredu. Keď Ježiš nevládal a odpadol, vojaci prinútili jedného muža, bol to asi Šimon z Cyrény, aby podoprel Pána Ježiša a tak mu pomohol niesť kríž. Nebolo to tak, že mu zobral kríž. Pán Ježiš mal o brvno priviazané ruky, nemohol mu ho zobrať. Šimon mu pomohol tak, že ho podoprel pod pazuchou.
     Pán Ježiš padol viackrát na zem. Bolo to omnoho viackrát ako trikrát. Boli to hrozné pády. Rukami sa nemohol zadržať a vždy padol na tvár. Nemohol sa zachytiť, lebo ruky mal priviazané o drevo, ako som už spomínal. Zrazu z davu vybehlo dievča. Bola to Veronika, ktorá v rýchlosti utrela šatkou Pánu Ježišovi tvár. No rozzúrený dav ju začal surovo sácať preč.
     Pán Ježiš sa na malú chvíľu pristavil aj pri hlúčiku plačúcich žien.
     Všetko mi bolo ukázané veľmi rýchlo, preto som si všetky podrobnosti nemohol všimnúť. Asi by som to ani nezniesol.

5. Ktorý za nás ukrižovaný bol Keď Pána Ježiša vyviedli na Golgotu, nemilosrdne ho sotili na zem. Pribehli kati a ihneď mu pribili ruky, ale nie do dlaní, ale cez zápästie. Od bolesti mu vyšvihovali nohy nahor. Keď mu pribili ruky, celé brvno s telom Ježiša Krista začali povrazmi dvíhať na kolmý hranol – zvislé rameno kríža, ktorý bol upevnený v zemi. Videl som ako Pán Ježiš veľmi kričal od bolesti. Bolo to niečo ukrutné a strašné. Potom mu pribili aj nohy, pod ktoré mu vsunuli kus dreva. Na jednej aj druhej strane od Ježiša som videl, že viseli zločinci.
     Keď Ježiš zomrel, začala sa triasť zem. Po chvíli všetko utíchlo. Pribehol k nemu vojak nižšej postavy a kopijou mu prerazil bok. Vytiekla mu z neho krv a voda.

Panna Mária zatvorila ruky, žiara zmizla a po chvíli povedala: „Drahé dieťa! Videl si ako veľmi Ježiš za vás z lásky trpel.“