Nedeľné sv. omše

Panna Mária o chorých


Martin, je niečo, čo Ti hovorila Panna Mária o chorých i súkromne?

Tak ako Bohu ani Márii nie sú ľahostajné naše ťažkosti a choroby. Ako milujúca matka prežíva všetko s nami, každú radosť a bolesť. Keď sa každý večer stretnem s Pannou Máriou a modlím sa s ňou za chorých, zakúšam od nej nesmiernu lásku, starostlivosť a súcit, ktorý má so všetkými chorými. Keď jej odovzdávam ťažkosti, vnútorné zranenia, problémy konkrétnych ľudí, chorých a takisto aj seba, Panna Mária nás cez modlitbu zveruje Pánu Ježišovi. To On nás uzdravuje a Panna Mária za nás prosí, vyprosuje nám milosti od svojho Syna.


Ľudia sem prichádzajú s rôznymi chorobami, ako vnímaš ich postoje ku svojej chorobe?

Jedni rodičia ma prosili, aby Panna Mária vyprosila uzdravenie ich syna. Vyčítali, že sa dlho modlia a ani náznak zlepšenia tam neprichádza. A tak som ich zveril Panne Márii. Pri odovzdávaní som cítil, že celá rodina má dať Boha na prvé miesto a tento kríž odovzdať Ježišovi. Pri rozhovore s nimi som prišiel na to, že všetko chceli riešiť podľa svojich predstáv a ešte aj Bohu diktovali, ako ho má uzdraviť. Podľa odporúčania Panny Márie som ich pozval na modlitbu "diamantu". Po istom čase sa prišli poďakovať Panne Márii, pretože ich syn bol zdraví. A aj ich rodinné vzťahy boli uzdravené.
     Aj mňa občas prekvapia zdravotné ťažkosti a niekedy mi trvá dlhší čas tento kríž choroby prijať, ale Panna Mária ma učí v prvom rade s láskou objať tento kríž a cez neho sa zjednotiť s Ježišom. Keď čokoľvek prežívam, čo mi spôsobuje smútok, kladiem to na Ježišov kríž, ponáram sa do jeho uzdravujúcich rán.
     Na druhej strane si uvedomujem, že choroba nie je od Boha, a preto prosím o uzdravenie a oslobodenie od choroby. Ak ma Ježiš chce uzdraviť, On to urobí, ak mu to dovolím a uverím v Neho. Ak ma ponecháva v utrpení, chce odo mňa lásku, aby som sa spájal s Ním v utrpení.
No mnoho chorôb si zapríčiňujeme sami, že zotrvávame v hriechoch. Preto nás Panna Mária pozýva ku sviatosti zmierenia. Vo svätej spovedi sa oslobodíme od hriechov a zároveň zakúsime milosrdnú uzdravujúcu ruku nášho Nebeského Otca.


Ako sa majú ľudia podľa Teba modliť za svoje uzdravenie? Majú sa zaň modliť?

Panna Mária nám hovorí, že všetko, čo prežívame - predstavy, spomienky, krivdy, zranenia, negatívne pocity, otrasy, odmietnutie, vinu, žiaľ, pocity opustenosti, zdedené zlozvyky, zlé predstavy atď., všetko to máme položiť pred Ježiša a pozvať ho do svojho života. Najmä počas sv. prijímania mu to všetko môžeme položiť do Jeho uzdravujúcich rán.
Tak isto mu odovzdávame aj telesnú chorobu. Pán Ježiš nás vždy uzdraví, najmä ak ide o vnútorné zranenia. Čo sa týka fyzických chorôb, môžeme byť uzdravení buď zázračným spôsobom, cez sviatosti, ktoré nám vyslúžia naši duchovní otcovia, postupne, alebo cez lekárov. Je to na Bohu ako nás uzdraví.


Čo by si odkázal všetkým chorým?

Panna Mária hovorí: "Deti, to Ježišova láska vás uzdravuje". Preto uverme, že Ježiš nás miluje a chce naše dobro. Nehľadajme uzdravenie v liečiteľoch, svoje problémy neriešme s veštkyňami, nehľadajme pomoc u ezoterikov a vo vesmírnych energiách. To všetko nás zavedie ešte viac do tmy. Ale hľadajme pomoc u nášho milovaného Pána Ježiša, ktorý je Cesta, Pravda a Život. A keď nás raz povolá a my budeme musieť zomrieť, v Jeho láske prijmeme smrť z Jeho rúk a prejdeme do večného šťastia v Nebi.
     Panna Mária prišla preto, aby sme žili radostne a vnútorne slobodní. A to môžeme byť len vtedy, ak naše vnútro bude v Božom svetle, ak sa budeme vyhýbať hriechu, ak dovolíme láske - Duchu Svätému prebývať a pôsobiť v nás.