Nedeľné sv. omše

Posolstvá

Na začiatku zjavení boli príchody Panny Márie nepravidelné. Martin nevedel, kedy sa s Matkou Božou stretne. Každodenne začala Panna Mária prichádzať až po 15. auguste 1995.
     Spočiatku zanechávala Panna Mária odkazy a posolstvá pre vizionárov a pútnikov takmer denne. Počas stretnutia dňa 31.8.1995 Panna Mária oznámila, že posolstvá bude dávať predovšetkým vo štvrtky a na prvé nedele. Povedala:

Dieťa, moje zjavenie bude vo štvrtok pretrvávať cez ruženec, lebo je potrebné pre vás odovzdávať štvrtkové posolstvo. Ostatné dni sa ti zjavím tak, ako som ti povedala – po ruženci. A ak bude potrebné posolstvo, odovzdám ho i v ostatné dni cez týždeň. Na prvú nedeľu odovzdám posolstvo na celý mesiac. Milujem vás a zostávam s vami.

Štvrtkové posolstvá odovzdávala Panna Mária každý mesiac prostredníctvom iného vizionára. Posolstvá na prvé nedele odovzdávala prostredníctvom Martina Gavendu.

27.6.2002 Panna Mária oznámila:
     Moje deti!
     Všetkých vás hlboko vnáram do svojho materinského Srdca, ktoré vás tak nekonečne miluje. Deti, chcem vám povedať, že toto štvrtkové posolstvo je posledné. Chcem, aby ste dôkladnejšie a hlbšie žili moje posolstvá, a preto vám budem posolstvo odovzdávať len každého pätnásteho v mesiaci. Viem, že mnohých vás toto dnešné posolstvo zarmúti. Nebuďte smutní, ale nech vás poteší to, že aj naďalej z veľkej Božej lásky budem denne medzi vás prichádzať.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.

Panna Mária začala odovzdávať posolstvo vždy 15. v mesiaci prostredníctvom Simony Árendásovej. Na výročný deň zjavení, t.j. 15. augusta odovzdáva posolstvo prostredníctvom Martina Gavendu. Ak je potrebné, Panna Mária nám zanecháva posolstvo aj v iný deň, napríklad na prvú nedeľu. Od júla 2008 odovzdáva Panna Mária posolstvá 15. dňa v mesiaci skrze Martina Gavendu.

Panna Mária dala 7 hlavných posolstiev. Sú to:

BOH (31.3.1996)
     Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Boh ma posiela od môjho Syna, aby som vám priniesla pomoc a pokoj od neho. Poslal ma, lebo veľká je jeho láska. Miluje vás, chce, aby ste sa ho i vy naučili milovať. Prišla som preto, aby som vás, všetky deti, uistila, že Boh existuje. Posiela ma, aby som vám pomohla a naučila láske. Chce, aby som pomohla láske dostať sa na tento svet. Chce, aby som vás skrze pokoj ubránila, a preto ja, drahé deti, si moje Dechtice ubránim ako svoju ružičku. Dedinku schovám pod svoj plášť a modlím sa, aby sa rozvila do krásy.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Zbohom, drahé deti, zbohom, drahí anjeli.

VIERA (13.4.1996)
     Drahé deti!
     Veľká je láska Božia, ktorá ma posiela k vám. Boh ma poslal, aby som vám povedala: Vzrastajte a rozvíjajte sa vo viere, ktorá vám bola daná ako najväčší dar. Poslal ma preto, aby som vám pomohla nájsť správnu cestu, cestu Ježiša Krista. Preto staňte sa živým evanjeliom a radosťou pre Boha, lebo veľká je láska Otcova. Veľká je láska Svätého Ducha a veľká je láska môjho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Preto nech sa stane vôľa Otcova. Drahé deti, vstúpte do brány môjho materinského Srdca k večnej láske – Ježišovi Kristovi.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Zbohom, drahé deti. Milujem vás.

MODLITBA (20.4.1996)
     Drahé deti!
     Ako sa lúčne kvety rozvíjajú po kvapkách dažďa, tak nech sa aj vaše srdcia rozvíjajú po modlitbe. Nech modlitba zaplavuje vaše srdcia. Nech sa vaše domy naplnia každodenne modlitbou, aby sa vaše srdcia stali rozvitou kvetinovou záhradou. Drahé dietky, preto vás pozývam na každodennú modlitbu. Modlitba sa stane vtedy zvlažujúcou, ak ju s radosťou precíti vaše srdce. Preto vás pozývam na modlitbu srdca. Iba tak pocítite z modlitby radosť. Drahé deti, otvorte svoje srdce pre modlitbu.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Zbohom drahé dietky.

OBRÁTENIE (23.4.1996)
     Tomuto posolstvu, ktoré vám dnes dávam, drahé dietky, venujte najväčšiu pozornosť!
     Drahé deti,
     veľká je láska Otcova. Otvorte brány sŕdc a prijmite lásku Otcovu. Jeho lásku uzriete v obrátení. Deti, obráťte srdce, aby ste pochopili lásku. Kto nechce poznať lásku, nemôže pochopiť ani obrátenie. Otvorte brány obrátenia, lebo veľká láska prichádza k vám. Otec ma poslal, aby som vám podala dlaň obrátenia. Milujem vás a chcem, aby ste cez obrátenie prišli k Ježišovi Kristovi.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Zbohom.

PÔST (24.4.1996)
     Drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať a zároveň pozvať vás k pôstu. Deti, keď tento pôst obetujete a dodržiavate, veľká láska prichádza k vám od Stvoriteľa. Preto obetujte ho z lásky k Pánovi. Preto vás opäť pozývam k pôstu. Prijmite toto pozvanie. Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie, a že ste tu.

     Martin: Panna Mária, aký je najlepší pôst?
     Panna Mária: Drahé deti, najlepší pôst je o chlebe a vode a to každú stredu a piatok. Zbohom. Sľúbte, že prídete zajtra do kostola a v piatok opäť sem.
     Martin: Áno, Mami.

POKOJ, MIER (27.4.1996)
     Drahé deti!
     Opäť vám dnes vravím. Pokoj, pokoj musí zavládnuť medzi človekom a Bohom a vždy len pokoj. Deti, Boh je nekonečne dobrý voči vám, a preto ďakujte, chváľte ho a vyvyšujte ho naveky. Preveľká je jeho láska, že ma posiela k vám priniesť vám pokoj. Roztvorte svoju náruč pre Hospodina, pretože vám daruje pokoj. Prijímajte pozvanie pre prijímanie pokoja.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Zbohom, milujem vás.

     Panna Mária nakoniec dodala: MIER, MIER, MIER!!!

ZMIERENIE (28.4.1996)
     Drahé deti!
     Neodmietajte toto posolstvo, ktoré vám dnes vaša Matka dáva. Ten, ktorý ma poslal, z jeho veľkej lásky vám hovorím. Zmierte sa, zmierte sa s ním, zmierte sa s Bohom. Lebo to, že som tu s vami, je preveľká láska od neho. Nabádam vás, dietky, najprv sa zmierte vo vašich rodinách, potom medzi susedmi a v národe, a potom medzi štátmi. Iba tak sa môžete zmieriť s Bohom. Vyzývam vás k zmiereniu, ktoré k vám prichádza od Stvoriteľa.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Zbohom, milujem vás.

Panna Mária vo svojich posolstvách pozýva ľudí predovšetkým k sviatostnému životu. Vyzýva nás k častej sv. spovedi, sv. omši a sv. prijímaniu. Pozýva nás na každodennú modlitbu (viac pozri sekciu Informácie → Modlitba) a pôst (viac pozri sekciu Informácie → Pôst). Ako povedala, neprichádza zo svojej vôle, ale z vôle Božej, a čo chce, aby sa ľudia opäť vrátili k Ježišovi a žili v Božej prítomnosti.

5.4.1996 povedala:
     Drahé deti!
     Som šťastná, že ste tu. Pretože to, že ste tu, bolo moje pozvanie. Drahí anjeli, chcem vám povedať, ak by ste si mali vybrať medzi svätou omšou, Sviatosťou Oltárnou a mnou, musíte si vybrať svätú omšu a Sviatosť Oltárnu. Pretože to, že som tu, je preto, aby som vás naučila láske k Ježišovi Kristovi. Drahé deti, ja by som si vás našla, aj keby ste boli kdekoľvek.

21.5.1998 nám zanechala odkaz:
     Moje deti,
     skláňam sa nad vami a žehnám vás. Mojim prianím je, aby ste všetci pochopili moje posolstvá, a cez ne aby ste zistili, ako vás milujem. Moje slová nemožno pochopiť, dietky, tak, že budete nad nimi uvažovať rozumom. Moje slová sú dávané z lásky a iba cez lásku a vaše srdcia ich pochopíte. A tak zistíte, že cez ne vás chcem naozaj naučiť milovať Ježiša, pretože ste to zabudli. Prichádzajte do mojej studnice milostí, do môjho Nepoškvrneného Srdca. Ešte vždy môžete začať žiť moje posolstvá.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.

6.9.1998 Panna Mária odpovedala na Luciinu otázku, či ľudia uveria, že sem prichádza:
     Mňa sem poslal Pán Boh. Určil mi úlohu, aby som vás utvrdila vo všetkom, čo máte zverené a napísané vo Svätom písme. Chce, aby som vám znovu ukázala cieľ, za ktorým sa máte ponáhľať. Pán Boh chce vašu zmenu života, vaše obrátenie sa. Chce vás zachrániť pre večný život, ktorý vám už v nebi pripravil. A preto sa k vám každý deň skláňa skrze svoje slová. Svoje slová vám podáva cez svoju služobnicu. Ja som jeho služobnica. Opakujem vám od neho všetko, na čo ste zabudli a čo vám chýba, lebo to je Otcova vôľa. Ja som sa vedela vždy podriadiť Otcovej vôli a teda preto som v túto dobu medzi vami. Dieťa, ľudia sa boja situácie, ktorá je tu vytvorená z dôvodu mojej prítomnosti v tejto farnosti. Pán Boh už na vás dopustil veľa skúšok, ešte aj dopustí, lebo iba cez ne zistí, či ste ochotní kvôli nemu bojovať. Nikdy sa v tomto boji nevzdajte, nech je to v akejkoľvek veci. Buďte odvážne a silné. Tak ako keď maličké semienko zasejete do zeme a trpezlivo čakáte, kým v zemi vyklíči, vyrastie a prinesie úrodu, tak trpezlivo očakávajte deň, v ktorý aj ostatní ľudia uveria, že prichádzam aj do tejto farnosti. Ten deň príde a budete mať z neho nesmiernu radosť. Je však veľmi potrebné, aby ste týmto ľuďom pomohli svojimi modlitbami k tomu, aby dokázali a vedeli prijať skutočnosť, že som tu. Deti, buďte trpezlivé. Pán Boh učiní, že všetci ľudia uveria, lebo je to v jeho plánoch a tie nemôže nikto prekaziť. Pán Boh robí to, čo chce On a nie čo chcú ľudia.

Spojené srdcia Ježiša a Márie

Jedným z dôležitých posolstiev Dechtíc je posolstvo z 15.8.2000, v ktorom Panna Mária ponúka ľuďom Srdce Ježiša a svoje Srdce ako mocnú ochranu. Hovorí:

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli a všetkých vás žehnám. Deti moje, dnes môj Syn a Ja vám ponúkame útočište v našich spojených srdciach. Odprosujete srdce Ježišovo a moje Nepoškvrnené srdce prostredníctvom prvých siedmich nedieľ po prvom piatku, ktoré som si priala za všetky urážky, ktoré sa nám dostávajú. Zasväcujte sa Božskému Srdcu môjho Syna a môjmu Nepoškvrnenému Srdcu – našej spojenej láske. Vďaka tomuto zasväteniu budete chránení v búrkach vášho života. V nich nájdete útočište a pokoj. Zostaňte v našich milujúcich srdciach. Naše srdcia vám budú loďou, ktorá nikdy nestroskotá, aj keď bude more rozbúrené. Milujem vás, deti moje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.

5.8.2001 hovorí o obraze:
     Moje deti,
     ďakujem vám za vašu lásku, ktorú mi tu vylievate z hĺbky vašich sŕdc. Dnes na môj sviatok ma Boh posiela s týmito slovami: Mám k vám jednu prosbu a zároveň dar. Prajem si, aby môj obraz KRÁĽOVNEJ POMOCI bol uctievaný vo vašich príbytkoch, a aby medzi vami prekvitala úcta k Božskému Srdcu môjho Syna a k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kde bude uctievaný môj obraz, a kde budú uctievať Srdce môjho Syna a moje Srdce, tam sa vyleje Božie požehnanie s veľkými milosťami na celú rodinu.

5.11.2000 nás Panna Mária povzbudila slovami:
     Moje deti!
     Aj dnes vás volám, aby ste tí, ktorí zažívate na tomto mieste lásku Srdca môjho Syna a môjho Nepoškvrneného Srdca, lásku našich spojených Sŕdc, aby ste dali spoznať svojim životom túto lásku aj tým, ktorí o nej nevedia. Poďte všetci do záhrady týchto dvoch Sŕdc, kde je nová jar, kde je vždy radosť a pokoj. Boh dal Srdce môjho Syna a moje Nepoškvrnené Srdce novému tisícročiu ako veľkú nádej a útočište pre všetkých. Je to záhrada pre vás všetkých, v ktorej začne nová jar pre celé ľudstvo.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.