Nedeľné sv. omše

Modlitby v ťažkostiach

Ak vám bude najhoršie, modlite sa:
     Matka Mária, skrze Tvoje prečisté Srdce, zbav nás zlého, nech pociťujeme lásku nášho Pána Ježiša, ktorý nás tak veľmi miluje.
     22. február 1995

Ak niekoho bude bolieť srdce, odovzdajte ho mne. Hovorte:
     Matka Mária, odovzdávam Ti svoje ubolené srdce. Prosím, obviaž mi ho modlitbou, ošetri láskou a pritisni si ho k svojmu Srdcu, nech počuje tlkot tvojho ľúbezného Srdca.
     Ja potom prídem a pomôžem.
     12. august 1995