Nedeľné sv. omše

Svätý ruženec

Ruženec ku Kráľovi pokoja

     1. Ktorý skrze našu Matku učí nás pokoju.
     2. Ktorý pre nás niesol utrpenie, aby sme rozdávali pokoj.
     3. Ktorý zosiela Ducha Svätého ‚ aby sme boli plní lásky a pokoja.
     4. Ktorý odišiel k Otcovi, aby nám pripravil večný pokoj.
     5. Ktorý svojím kraľovaním nás upovedomuje, že je Kráľom pokoja pre nás.
     S Bohom, dietky moje, pozývam vás na modlitbu tohto ruženca.

     23. január 1996

Ruženec za duše v očistci
     Modlí sa ako klasický ruženec, ale s týmito tajomstvami:

     1. Pane Ježišu, pre tvoje veľké milosrdenstvo dovoľ dušiam v očistci prekročiť tvoju nebeskú bránu.
     2. Pane Ježišu, ty si milostivý, dovoľ im uvidieť tvoju svätú tvár.
     3. Pane Ježišu, prijmi ich a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených.
     4. Pane Ježišu, keď už budú v tvojom príbytku, daj, aby sa tam tešili so všetkými tvojimi archanjelmi.
     5. Pane Ježišu, keď sa budú pri tebe tešiť, naplň ich svojou milosrdnou láskou.
     Po každom Sláva Otcu nasleduje ešte Odpočinutie večné...

     2. november 1997