Nedeľné sv. omše

Pred a Po svätom prijímaní

Vždy keď budete pristupovať k svätému prijímaniu uvedomte si, že z rúk kňaza prijímate Ježiša Krista. Prv však než ho prijmete, tak si povedzte:
     Ježišu Kriste, idem si po teba. Vstúp do môjho čistého srdca. Prijímam Ťa z láskou a s radosťou ako svojho hosťa, ale zároveň aj ako svojho Pána. Prebývaj vo mne stále a vždy keď budem náchylný k hriechu, nedovoľ aby som do neho upadol. Ochráň ma od neho. Daj mi silu, aby som sa voči nemu vždy dokázal vzoprieť a pevne stáť. Ježišu Kriste, Ty si ma riaď a vždy mi povedz čo mám konať a čomu sa mám vyhýbať.
     17. september 1998

Pane Ježišu, prijímam ťa do svojho srdca a chcem počúvať a prijímať tvoje slová. Chcem prestať urážať tvoje Božské Srdce. Preto mi odpusť.
     5. jún 1997