Nedeľné sv. omše

Každodenné modlitby

Drahé deti, modlite sa modlitbu Verím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdravas Mária a 7x Sláva Otcu každé ráno ako modlitbu o silu pre celý deň a večer taktiež túto modlitbu, ako vďakyvzdanie za celý deň.
25. marec 1996

Pokúste sa od dnes povedať Bohu:

Bože, od dnes všetko len pre teba. Bože, daj, aby som bol zjednotený s tebou.
10. august 1995

Pán Ježiš mi dal modlitbu, ktorú sa máme každý večer modliť:

Náš Nebeský Otče, my hriešni Ťa dnes prosíme. Prosíme za naše rodiny. Buď nám ochrancom. Naplň nás takou láskou, akou si naplnil našu Matku pod krížom. Pane, naplň nás Duchom Svätým. Očisti nám srdcia. Daj nám dar čistoty, aby sme neupadli do hriechu. No ak by sme doň upadli, pomôž nám nezotrvať v ňom. Daj nám dar múdrosti, aby sme rozoznali hriech. Daj nám dar spravodlivosti, aby sme nekrivdili nikomu, kto si to nezaslúži. Pane, sľubujeme, že vyzametáme z nášho srdca hriech a urobíme v ňom miesto a dom pre Teba, pretože len Ty jediný nás môžeš urobiť šťastnými. Amen.
31. august 1996