Nedeľné sv. omše

Modlitba za deti

Modlitba pre rodičov za svoje deti:
     Pane, prosím za nich o silnú vieru.
     Pane, prosím o ich čistotu.
     Pane, zachráň ich, nech Ťa milujú.

     15. jún 1995