Nedeľné sv. omše

Modlitba v chorobe

Večný Otče, teraz chcem pokľaknúť pred tebou a zblížiť sa s tvojim láskavým milosrdenstvom. Bože, vidíš moju úbohosť a chorobu. Preto, ak je to tvoja vôľa, Otče, očisť ma od choroby a zmy moju vinu. Otče, ale ak sa to nezhoduje s tvojou vôľou a chceš, aby som i naďalej niesol tento kríž, s pokorou sa podvoľujem tvojmu rozhodnutiu. Ale ak moje telo bude očistené, nech navždy slúži na tvoju oslavu. Vďaka Ti, Otče, že môžem byť v tvojej láske, a vďaka Bože, že si dovolil našej Matke Márii učiť ma a prosím o to, aby moja duša i telo boli zdravé. Nech znejú slová Najsvätejšej Trojice – v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
     Dieťa moje, táto modlitba za chorých je moja najmilšia. Bože, očisti ma od choroby a hriechu.
14. marec 1996