Nedeľné sv. omše

Modlitba

Keď začala Panna Mária prichádzať do Dechtíc, medzi prvými odkazmi pre nás ľudí bolo pozvanie na modlitbu. A to nie na hocijakú, ale na modlitbu srdca a neskôr modlitbu lásky. Panna Mária nás vyzvala, aby sme sa modlili denne 3 sväté ružence (radostný, bolestný, slávnostný) a neskôr aj štvrtý – ruženec svetla. Vizionári pridali k modlitbe všetkých sv. ružencov aj Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a nazvali takúto modlitbu diamantom pre Pannu Máriu. Stretnutia, pri ktorých sa modlievajú takýto „diamant“, nazvali diamantovými stretnutiami.
     Panna Mária naučila vizionárov viaceré modlitby, medzi nimi i ruženec ku Kráľovi Pokoja a ruženec za duše v očistci (pozri sekcia Modlitby).

4.10.1998 Panna Mária povedala o ruženci:
     Moje deti!
     Pozdravujem vás a všetkých žehnám. Opäť vám ponúkam svoj svätý ruženec. Deti, ako sa zamýšľate nad životom, tak sa, deti, zamýšľajte nad tajomstvami svätého ruženca. Niektorým sa vám možno zdá byť táto – mne milá modlitba nemoderná, stará a ošúchaná. Ale deti, ak otvoríte svoje srdcia tak zistíte, že je veľmi krásna, nová, ktorá vám prináša radosť. Časom zistíte, že sa vám zaľúbila, ale najprv sa svätý ruženec musíte začať modliť. Začnite sa ho modliť vo svojich rodinách, spoločenstvách a vždy budete v ňom objavovať nové veci potrebné pre vaše srdcia.

Ako prvú modlitbu naučila Panna Mária vizionárov modlitbu 1x Verím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdravas Mária a 7x Sláva Otcu. Túto modlitbu sa modlievajú každé ráno a večer.

25.3.1996 Panna Mária povedala:
     Drahé deti,
     dnes vám chcem povedať, aby ste sa modlili za tých, ktorí nechcú prijať Božiu lásku ako veľký dar, pretože oni zapríčinia zlobu a pohromu vo svete. Drahé deti, modlite sa modlitbu Verím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdravas Mária a 7x Sláva Otcu každé ráno ako modlitbu o silu pre celý deň a večer takisto túto modlitbu ako vďakyvzdanie za celý deň. Touto modlitbou, drahé deti, som vás učila modliť, preto ju prijmite a modlite sa ju i naďalej. Zbohom, drahé deti, milujem vás.

K tejto modlitbe pozýva Panna Mária všetkých.

13.11.1997 nás Panna Mária pozvala vykonať si Pobožnosť prvých siedmich nedieľ a dáva nám prisľúbenia:
     Môj drahý anjel, anjeli moji!
     Dnes vás chcem poprosiť, aby ste oznámili ľuďom, že svojou nevďačnosťou a tvrdosťou srdca zraňujú srdce môjho Syna a taktiež aj moje srdce. Pozri, anjel môj, aké sú dobodané a došľahané nevďačnosťou a opovrhovaním.
     Potešte srdce môjho Syna aj moje a povedzte ľuďom, že ak počas siedmich nedieľ po prvom piatku pristúpia k svätej spovedi, k svätému prijímaniu, a ak sa pomodlia celý svätý ruženec – radostný, bolestný a slávnostný, a ak zotrvajú aspoň 15 minút pred Sviatosťou Oltárnou a pod krížom s úmyslom odčiniť urážky, ktoré sa dostávajú môjmu Synovi a mne, budem pri nich vždy stáť so všetkými milosťami, budem im vždy pomáhať a v hodine smrti prídem, aby som vyliala na nich milosti, ktoré sú potrebné pre spásu ich duše.

Martin dodáva, že keď Panna Mária povedala vetu: „Pozri, anjel môj, aké sú dobodané a došľahané (Srdce Ježišove a Panny Márie) nevďačnosťou a opovrhovaním.“ – vtedy roztvorila ruky a videl Božské Srdce Pána Ježiša a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie dobodané tŕňmi.

9.5.1999 sa k tejto pobožnosti vracia Panna Mária slovami:
     Moje deti, mám k vám ešte jednu prosbu. Posolstvá, ktoré vám dávam, nedávam len mojim siedmim deťom, ale vám všetkým. Preto vás chcem poprosiť, aby ste začali zvlášť šíriť pobožnosť prvých siedmich nedieľ, ktorú som si priala. Kde bude vykonávaná táto pobožnosť, bude prekvitať viera a láska k Ježišovi Kristovi.

Čo vraví Panna Mária o modlitbe?

O modlitbe srdca a modlitbe lásky...