Nedeľné sv. omše

Modlitbová reťaz

Cieľom modlitbovej reťaze je vytvoriť spoločenstvo modliacich sa ľudí v rovnakom čase a na spoločný úmysel. Modlitbová reťaz spravidla trvá deväť dní a uskutočňuje sa pred významnými udalosťami ako sú napríklad výročie príchodov Panny Márie 15. augusta. Počas pôstneho a adventného obdobia sa koná modlitbová reťaz celé toto obdobie.
     Kto sa chce zapojiť do modlitbovej reťaze, vyberie si jeden deň z deviatnika, počas ktorého sa bude modliť celý svätý ruženec (radostný, svetla, bolestný, slávnostný a Korunku k Božiemu Milosrdenstvu) a tieto modlitby obetuje na úmysly Panny Márie.