Nedeľné sv. omše

Lucia Vadíková

Lucia Vadíková

Narodila sa 26.7.1981.
Božím dieťaťom sa stala 13.9.1981.
K Pánovmu stolu prvýkrát pristúpila 12.5.1991. Dospelým kresťanom sa stala 9.10.1994.
Lucia je od detstva pripútaná k vozíku. Ukončila ZŠ v Dechticiach. Na internátnu SŠ do Bratislavy odmietla ísť, lebo v tom veku bola zvyknutá iba na starostlivosť rodičov a starých rodičov.
Rodičia jej vyhoveli, ale teraz to ľutuje.
Veľmi rada číta a robí na počítači.
V júni 2013 uzavrela sviatostné manželstvo.

  • Aké bolo Tvoje prvé stretnutie s Pannou Máriou?
  • Moje prvé stretnutie s Pannou Máriou sa uskutočnilo 29.12.1995. Mala som z neho zmiešané pocity. Nevedela som, čo ďalej, čo s tým, za kým s tou skutočnosťou ísť. Ani sami rodičia mi neverili. Uverili, až keď im Panna Mária dala odkaz cez Martina Gavendu.

    • Aké boli Tvoje ďalšie stretnutia?
    • No nebolo to vôbec ľahké až do môjho posledného stretnutia s Pannou Máriou. Cítila som sa nehodná stretnutí s Pannou Máriou, lebo moja viera nie je taká pevná a silná. Stále som mala pocit, že nežijem podľa jej želaní. S Pannou Máriou sa nestretávam od 12.9.2005 z osobných dôvodov. Panna Mária moje rozhodnutie prijala ako chápajúca a milujúca Matka, lebo to bola moja vôľa. Ona vôľu každého svojho dieťaťa rešpektuje.

    • Ako vnímaš Pannu Máriu?
    • Pannu Máriu vnímam ako mamu, na ktorú sa môžem so všetkým obrátiť. Ona mi vždy láskavo pomôže. Neraz som sa ocitla v neriešiteľnej životnej situácii a som pevne presvedčená, že bez jej pomoci by sa moje problémy určite nevyriešili. Som si istá, že tam vždy zasiahla Božia moc. Panna Mária je mojou veľkou oporou a pomocnicou v mojom živote. Za to jej denne ďakujem.

    • Na aký úmysel si sa s Pannou Máriou modlila?
    • Modlila som sa s ňou modlitbu za kňazov, biskupov, rehoľníkov, ktorú ma sama naučila. O ľuďoch v duchovenstve hovorila vždy s veľkou nehou a láskou ako o svojich najmilších synoch. Často prosila, aby sme sa veľa modlili za osoby zasvätené jej Synovi, aby sa ich srdcia nerozpoltili. Zlý sa chce zmocniť a ovládať celé ich bytie a tak docieliť, aby porušili svoje sľuby, ktoré dali Bohu na prahu svojho kňazského života. Jej najväčším prianím a túžbou je, aby sme mali čistých a svätých hlásateľov a správcov božích tajomstiev pre dobro a spásu našich duší. Ježiš Kristus nám všetkým pripravil miesto vo svojom kráľovstve. Máme sa snažiť žiť podľa evanjelia. Tam nám Kristus zanechal, ako máme žiť, aby sme raz večného života boli hodní. Život žiť podľa radostnej zvesti je priama cesta do neba.

    • Aký vplyv mali (majú) stretnutia s Pannou Máriou na Tvoj život, na Tvoje rozhodnutia
    • Viem, že bez božej pomoci by som nevládala žiť. A aj to, že jedine Boh môže v ľudských životoch všetko zariadiť. Som si istá, že všetko dobro a splnenie svojich túžob som dosiahla iba z Božej dobroty. Boh je nekonečné Dobro!