Nedeľné sv. omše

15.04.2023 - prostredníctvom Martina

Deti moje milované!
     Zostaňte ukryté v záhrade našich presvätých Sŕdc, aby ste boli v bezpečí a žili na Božiu slávu. Ste ako vzácne kvety, ktoré žijú z viery, zavlažované Božou milosťou. Zostaňte verné učeniu môjho Syna a svätej Katolíckej Tradícii, aby vaše svedomie nebolo pokrivené. Trojjediný Boh bude mať tak vo vás zaľúbenie. Chráňte sa hriechu a strážte si myšlienky a pohnutia sŕdc, aby boli sväté, neotrávené zlým duchom.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.