Nedeľné sv. omše

15.03.2023 - prostredníctvom Martina

Moje milované det!
     Pozrite na Golgotu, na ktorej uvidíte Najsvätejšie Ježišovo Srdce spolu s mojím Nepoškvrneným Srdcom, zjednotené v spoluvykupiteľskej láske. V týchto dvoch presvätých Srdciach vykvitne nová jar pre svätú Katolícku Cirkev. Duch Svätý zostúpi a obnoví ju navrátením sa ku koreňom svätej Katolíckej Tradícii tak, ako ju vám zanechal môj Syn. Bude to triumf našich presvätých Sŕdc nad satanom a démonmi. Ja, vaša presvätá Matka, budem z lásky Najsvätejšej Trojice Katolíckou Cirkvou ovenčená víťazným vencom spoluvykupiteľstva, prostrednice a orodovnice. Toto víťazstvo sa blíži a nik ho neprekazí. Svätá Katolícka Cirkev veľa trpí prenasledovaním, ale pamätajte, že víťazstvo sa blíži. Je to víťazstvo Svätého Kríža a slávneho zmŕtvychvstania.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.