Nedeľné sv. omše

15.02.2023 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Mnohé ste unavené z tohto sveta, zranené a choré. Hľadajte uzdravenie vo sviatosti zmierenia a svätých sviatostiach. Oslobodenie od hriechov je to najdôležitejšie uzdravenie. Prijímaním Svätého Tela môjho Syna ste uzdravovaní. Moje prečisté Srdce, jeho láska a Božie milosti, ktoré vám dávam skrze moje starostlivé ruky, vás uzdravujú. Nepotrebujete uzdravovanie od samozvaných charizmatických liečiteľov vkladaním rúk. Vy potrebujete k svätému životu sväté sviatosti.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.