Nedeľné sv. omše

15.07.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Vy, ktoré sa oddane viniete ku mne s čistou láskou, vierou, dôverou a verne nasledujete moje čnosti, ste prikryté mojim plášťom mocnej ochrany. Kríže a všetky ťažkosti prijímajte s trpezlivosťou a pokorou. Prijímajte ich ako vzácny dar pokánia. Z lásky k Trojjedinému Bohu všetko utrpenie vkladajte do mojich rúk s úmyslom za obrátenie hriešnikov. Prosím, pomôžte mi zachraňovať duše skrze vaše obety. Sľubujem vám, že vám nikdy nebude chýbať moja materinská útecha a potešujúca láska. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.