Nedeľné sv. omše

15.06.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Modlite sa vo svojich rodinách svätý ruženec spoločne, aby vás Duch Svätý zjednocoval a posväcoval. Každý nový život, každé dieťa, je Božím darom. Preto chráňte zvlášť život nenarodených detí. Plánovaný potrat je ťažkým hriechom v Božích očiach a inak to ani nebude, aj keď démoni vo svete kričia opak. Chráňte svoje deti, ich čistotu a nevinnosť a vychovávajte ich k láske k Trojjedinému Bohu a blížnym. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.