Nedeľné sv. omše

15.05.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     V danom čase som vám pomohla nájsť vzácnu perlu, pravú mariánsku úctu. Dnes vám chcem pomôcť nájsť tú najvzácnejšiu perlu, pravú Katolícku svätú Omšu všetkých vekov. Táto svätá Omša spolu s pravou mariánskou úctou sú pokladom Katolíckej cirkvi. Kde je slávená najsvätejšia Obeta, Omša všetkých vekov, tam je sprítomňovaná Golgota, na ktorej stretáte naše presväté Srdcia tajomne zjednotené. Pri jej slávení sa opravdivo premieňa váš hriešny život na život svätý mocou Ducha Svätého, pretože tam stretáte pravé Božie svetlo, pravú Náuku, ktorú vám zanechal môj Syn. Veľmi si želám, aby ste hľadali túto vzácnu perlu a pravdu o nej. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.