Nedeľné sv. omše

15.03.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Pozrite sa na presväté Srdce môjho Syna a moje materinské Srdce, ako sú obe ovinuté tŕním hriechov celého sveta. Majte s nimi súcit a čiňte pokánie. Odprosujte ich najmä za rany spôsobené od pastierov, ktorí zradili naše presväté Srdcia a modlite sa za kňazov verných pravej viere, ktorí sú ponižovaní, utláčaní a prenasledovaní. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.