Nedeľné sv. omše

15.12.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Vždy keď upriete svoj pohľad na mňa, Kráľovnú pomoci, v náručí mi uzriete jediného a pravého Boha. Na Ježišovo Sväté Meno sa zohne každé koleno. Poďte a pokloňte sa Spasiteľovi. Prichádzajte k nemu s čistým a pokorným srdcom. Keď ste v prítomnosti Spasiteľa v Eucharistii, s bázňou, láskou a úctou sa mu klaňajte. Sväté prijímanie je najsvätejší a najvzácnejší okamih. Prijímajte ho v posvätnej úcte a bázni. Tí, ktorí tak nerobia, navráťte sa k úctivému svätému prijímaniu.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.