Nedeľné sv. omše

15.10.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Modlite sa aj naďalej vytrvalo denne modlitbu svätého ruženca. Nech vás ku svätej vytrvalosti povzbudzuje príklad všetkých svätých, ktorí túto mne tak milovanú modlitbu sa denne modlili, pretože ma ctili a milovali. Vedeli, že pravá láska a úcta ku mne ich navždy zjednotí s milovaným Trojjediným Bohom. Modlite sa aj za duše v očistci, ktoré prosia o modlitby, aby ste im modlitbou otvorili bránu Neba. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.