Nedeľné sv. omše

15.04.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Pozrite sa na môjho vzkrieseného Syna, ktorý svojim utrpením a slávnym zmŕtvychvstaním vám navrátil život Božích detí. Ste slobodné a nik vám túto slobodu nemôže zobrať. Len vy samé sa môžete zotročiť hriešnym a bezbožným životom. Preto stráňte sa ducha liberalizmu, ktorý zotročuje čoraz väčšmi celý svet a šíri kultúru smrti. Beda tým, ktorí sa stavajú proti Bohu a životu. Beda pyšným mocnárom, lebo ich udrie Božia ruka. Vy, moje milé deti, obetujte svoje utrpenie a modlitby za záchranu nesmrteľných duší, ktoré sú na ceste zatratenia. Modlím sa spolu s vami, aby sa zblúdilým otvorili oči a navrátili sa k žitiu Evanjelia a kráčali cestou Božích prikázaní. Nebojte sa, deti! Keď sa liberálny duch ukáže v celej svojej ohavnosti, čo je Božím dopustením za všetky rúhania voči Bohu, zostúpim ako Žena živej viery, prostrednica a orodovnica a pätou rozdrvím hlavu tohto pyšného hada. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.