Nedeľné sv. omše

15.02.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Pristupujte k milovanému Trojjedinému Bohu v bázni, v odprosení a v úprimnom pokání. Všetko vaše utrpenie vložte do mojich najčistejších, materinských rúk, aby som ho očistila a obetovala Bohu za obrátenie najzatvrdlivejších hriešnikov, aby našli Boha a prestali škodiť svetu. Zvlášť prosím o obety ťažko chorých, aby spolu so mnou vyprosili milosti a záchranu pre úbohé duše, ktoré sú v otroctve zla a chcú zotročiť celý svet. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.