Nedeľné sv. omše

15.12.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Buďte sviecami, ktoré svietia svetlom pravej viery. Iba pravé pokánie zastavuje zlo. Poďte a klaňajte sa môjmu Synovi zrodenému z môjho svätého a Nepoškvrnene počatého života. Klaňajte sa Mu čistým srdcom a prijímajte Spasiteľa vo svätej hostii v čo najväčšej úcte a pokore, lebo z milujúceho srdca, poníženého pred Bohom, vychádza pravý pokoj. Mojim želaním je, aby ste Ho prijímali do úst a na kolenách, lebo On je jediný a pravý Boh a Spasiteľ, ktorý prišiel na svet. Jemu patrí všetka úcta, poklona a sláva naveky. Ostaňte slobodné Božie deti a neprijímajte tyraniu a klamstvo tohto sveta. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.