Nedeľné sv. omše

15.10.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Zostaňte zhromaždené vôkol môjho Nepoškvrneného Srdca, modliac sa svätý ruženec, lebo veľké spustošenie sa začalo. Herézy a bludy sa šíria. Je to posledný boj o zachovanie pravej katolíckej viery. S novou jarou Ducha Svätého to nemá nič spoločné. Tá príde až po veľkom spustošení. Ostaňte chránené v našich presvätých Srdciach. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.