Nedeľné sv. omše

15.01.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Mojim želaním je, aby ste aj naďalej kráčali jednoduchou cestou, modliac sa denne svätý ruženec a prijímajúc môjho Syna v Eucharistii do čistých sŕdc uvedomujúc si, že je to najvzácnejší a najsvätejší okamih. K tomu vám žehnám a vyprosujem potrebné milosti. Ostaňte v láske Ježišovho a môjho Srdca.