Nedeľné sv. omše

15.12.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     More sveta je rozbúrené, nepokojné. Vy však ostaňte v korábe môjho prečistého Srdca a spolu so mnou vstúpte do hlbokej modlitby, v ktorej budeme očakávať narodenie môjho Syna. Ježišovo a moje Srdce sú pre vás očakávanou pôdou pokoja a víťazstva. Z našich presvätých sŕdc prúdi pravé a jediné svetlo. Ukryte sa v našich srdciach. Buďte opatrné a obozretné, lebo hriech je vám ohlasovaný ako pravda a pravda je šliapaná, popieraná. Ostaňte v posväcujúcej milosti a žite čnostným, svätým životom, aby vo vás horelo svetlo Betlehemského dieťaťa. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.