Nedeľné sv. omše

15.06.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Boh ma daroval tomuto kraju ako Kráľovnú pomoci. Zasadil ma do pôdy vašich sŕdc, ako vzácny strom života, aby ste boli plné živej viery a tak priniesli slávu Trojjedinému Bohu. Kto sa zdržiava v mojej tôni, ten naberie síl a osvieži sa ovocím môjho ducha. Kto ma úprimne miluje, ten túži nie len po mojej prítomnosti, ale aj po láske Boha prebývajúcom v Najsvätejšej Sviatosti. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.