Nedeľné sv. omše

15.04.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Som darom milujúceho Boha pre vás všetkých. Ako Kráľovná pomoci som vám na blízku i so svätým archanjelom Michalom. Pre tých, ktorí sa na mňa s dôverou obrátia, budem posilou v utrpeniach i žriedlom radosti. Modlím sa za vás, aby ste boli pevné vo viere, keď kráčate tŕnistou cestou kríža, pretože potom vždy zasvieti svetlo, ktoré vás rozradostní. Je to svetlo vzkriesenia. Pamätajte na to! Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca, pretože oni sú pre vás útočiskom v tejto dobe. Sú nerozdeliteľným svetlom jednoty v utrpení i v sláve. Zasväcujte sa im, aby vaša viera bola živá. Milujeme vás.