Nedeľné sv. omše

15.01.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Keď budete kľačať pred mojim Synom prítomnom v Eucharistii, proste ho, aby sa vám dal napiť živej vody. Vtedy sa modlite: "Duchu Svätý príd a pomôž mi milovať Máriu. Zjednoť ma s ňou, aby som celý patril Ježišovi a miloval ho tak, ako ho miluje Mária." Moje milované, verte, že Duch Svätý vždy príde, keď uzrie túžbu, aby bola milovaná Jeho drahá Nevesta. Ponáram vás do Duchom Svätým zjednotenej lásky Ježišovho a môjho Srdca.