Nedeľné sv. omše

15.10.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Keď sa modlíte svätý ruženec, vyslovujúc Ave Mária, je to ako by ste mi v tú chvíľu darovali čistý vrúcny bozk, ako nádhernú voňavú ružu. To rozradostňuje moje Srdce. Spínajúc svoje ruky v tejto mne tak milovanej modlitbe, vkladáte svoje ruky do mojich rúk. Preto nikdy neostanú prázdne, ale ich vždy naplním prehojnými milosťami. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.