Nedeľné sv. omše

15.08.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujem vám, že ste ku mne prišli, svojej Kráľovnej pomoci, s úprimnou láskou vo svojich srdciach a túžbou vypočuť si moje posolstvo. Želám si, deti, aby ste ostali verné modlitbe lásky, v ktorej spoločne prosíme Ducha Svätého, aby svojim ohňom zapálil všetky srdcia. Každý deň ho v modlitbe proste a túžte, aby čoraz viac roznecoval vaše srdcia, aby ste kráčali s pochodňou živej viery. Skrze moje posolstvá vás vediem cestou svätosti. Svet bez Boha kráča inou cestou. Vy však, milé deti, kráčajte cestou svätosti, cestou môjho Syna. Duch Svätý je vašou silou. Žehnám vás materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.