Nedeľné sv. omše

15.07.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     S dôverou prichádzate a obraciate sa ku mne, svojej Kráľovnej pomoci, ktorá vám v náručí prináša svojho milovaného Syna, ktorý vám všetkým svieti ako jasná hviezda pravdy a lásky, aby ste sa obrátili. Modlitbou a pôstom proste Pána, aby vás vymanil zo všetkých otroctiev, ktoré vám bránia, aby bol On, môj Syn nadovšetko vyvýšený vo vašich životoch. Nech je vami čoraz viac oslavovaný a velebený Ježiš prítomný v Eucharistii. Vzdávajte mu chválu, úctu a vďaku každý deň, no najmä vo sviatočný deň, ktorý patrí nášmu Bohu. Sväťte sviatočný deň a budete požehnané, deti moje. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.