Nedeľné sv. omše

15.03.2017 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Láska môjho materinského srdca vás privádza pred môjho Syna v Eucharistii. Poďte k nemu a s vrúcnou láskou sa mu klaňajte. V jednoduchosti a v hĺbke srdca každý z vás vyhláste, že Ježiš je jediný Pán vášho života. Keď sa v pokore klaniate môjmu Synovi, porážate tým klamstvo odvekého nepriateľa. Skrze vaše klaňanie sa Ježišovi v Eucharistii šliapem na hlavu hada. Preto s láskou prichádzajte k môjmu Synovi a klaňajte sa mu; ja sa mu klaniam spolu s vami. Rozhodnite sa, že sa nebudete klaňať žiadnemu inému bohu, ale len Trojjedinému Bohu, ktorý dáva život všetkému stvorenstvu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.