Nedeľné sv. omše

15.08.2016 - prostredníctvom Martina - výročie

Moje milované deti!
     Všetkých vás objímam svojim materinským náručím. Túžim, aby ste môjho Syna milovali, verne ho nasledovali a boli s nim zjednotené. On, ktorý je vinič a vy ratolesti. Iba v ňom budete prinášať zdravé ovocie. Modlime sa spoločne so živou vierou, aby Duch Svätý vás zapálil láskou, ktorá bude zapaľovať i tých, ktorí nepoznajú môjho Syna Ježiša. Mojou radosťou bude, ak si svätú katolícku Cirkev zamilujú vďaka vášmu svedectvu lásky a viery i tí, ktorí ju nemilujú. A to bude i vašou radosťou. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.