Nedeľné sv. omše

15.02.2016 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     V tento požehnaný a milostivý pôstny čas prichádzam, aby som vás posilnila v kráčaní po jednoduchej ceste, ktorá je cestou lásky. Mojim materinským želaním je, aby ste kráčali s mojim Synom Ježišom vytrvalo a rozhodne. Ak sa cítite vo svojom vnútri vlažné, vložte sa do Ježišových rúk a On vás obdarí novým zápalom, ohňom, v ktorom dokážete svedčiť o svojom Pánovi. Ak slabnete vo viere, modlitbou a pôstom sa posilňujte a pomáhajte si navzájom. Som s vami a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.