Nedeľné sv. omše

15.11.2016 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ak vás napĺňajú tiene neviery a pochybností a srdcia vám zraňuje nedôvera, poďte ku mne, k svojej matke. Dovoľte mi položiť na vás svoje ruky, aby som mocou svojej lásky a modlitby odohnala každý tieň neviery a nedôvery. Spolu so mnou sa zapozerajte môjmu Synovi do tváre. On vám dôveruje. Nech vás svetlo Jeho tváre naplní dôverou k Nemu, aby ste si, milé deti, dokázali dôverovať i medzi sebou navzájom. Každý deň sa s Ním môžete stretať a vidieť Jeho tvár pri prijímaní Eucharistie. Nevzďaľujte sa od Neho, ale práve naopak. So všetkou svojou biedou v dôvere poďte k Nemu. Iba On vás zachráni. Ponáram Vás do dôvery a lásky Ježišovho a môjho Srdca.