Nedeľné sv. omše

15.10.2016 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádzam z veľkej Božej lásky, aby som v duši každého z vás chránila oheň živej viery. Mojim želaním je, aby ste zotrvávali v modlitbe lásky, skrze ktorú náš Pán uháša váš duchovný smäd. Aj naďalej sa s láskou postite o chlebe a vode, aby ste boli slobodné od pút, ktoré vám bránia rozvíjať Božie dary, ktoré ste dostali pre dobro svoje a blížnych, a aby ste boli slobodné od všetkého, čo vás odvádza od radostného kráčania s Ježišom. Deti, želám si, aby ste z lásky verne nasledovali môjho Syna. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.