Nedeľné sv. omše

15.08.2015 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Objímam celý svet svojim materinským srdcom, aby som ho naplnila láskou a nežnosťou. Veľmi vás ľúbim a želám si, aby ste zakúsili radosť, ktorá pramení zo žitia živej viery. Preto zanechajte hriech, ktorý ničí vaše životy a rozhodnite sa kráčať cestou čistého srdca. Modlite sa denne svätý ruženec a v jednote sŕdc prosme Ducha Svätého, aby zostúpil a prežiaril každé srdce svojim svetlom. V ňom dokážete vyznať: „Ježiš je môj Pán“. Milé deti, otvorte svoje srdcia svetlu lásky Ducha Svätého, aby Ježiš môj syn bol vami milovaný. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.