Nedeľné sv. omše

15.07.2015 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ako vyprahnutá zem opätovne ožije po zúrodňujúcom daždi, tak aj vy ožijete živou vierou, ak sa otvoríte pre Božie milosti skrze osobnú modlitbu. Želám si, aby ste sa spolu so mnou modlili a modlitbou otvorili svoje srdcia pre mocné pôsobenie Ducha svätého, ktorý vás obnoví a vovedie do osobného a živého vzťahu s mojim Synom Ježišom. Som vašou milujúcou Matkou a chcem vás svojou starostlivosťou voviesť do života modlitby, v ktorej sa stretnete nie s mŕtvym, ale živým Bohom, ktorý vás miluje a záleží mu na každom z vás. Ako deti jednej Božej rodiny sa modlite s láskou jeden za druhého, aby ste si navzájom vyprosili dobro a Božie požehnanie. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.