Nedeľné sv. omše

15.04.2015 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Objímam vás láskou, ktorá rozradostnila moje srdce vo veľkonočné ráno. Želám si, aby každý z vás z hĺbky srdca vyznal: „Ježiš je môj Pán, On je môj Milovaný.“ Modlím sa za vás a vyprosujem vám dar živej viery, v ktorej dokážete bez strachu ohlasovať veľkonočnú radosť, že Boh je naša spása. Pozývam vás, aby ste každý deň vykročili na cestu svätosti. Nechajte sa preniknúť duchom Ježišovej lásky, ktorá prijíma utrpenie, aby ho premenila na veľkonočné víťazstvo. Po ceste svätosti sa nedá kráčať s uzatvoreným srdcom, moje deti. Preto otvorte svoje srdcia láske a nežne milujte svojich blížnych, pretože náš Pán je v každom z nich. Modlitbou lásky zúrodňujte svoje srdcia a tak budú viac a viac podobnejšie Ježišovmu a môjmu srdcu. Žehnám vás materinským požehnaním a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.