Nedeľné sv. omše

15.03.2015 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Spolu so mnou sa v tichu lásky zahľaďte na môjho ukrižovaného Syna. Dovoľte, aby Jeho láska zapálila vaše srdcia. Takto uzdravené budete môcť vykročiť každý deň na cestu lásky, prežívajúc to, že blížny, ktorého stretnete, je Otcov dar pre vás. Ako vaša milujúca Matka vám chcem pomáhať kráčať touto cestou verne nasledujúc Ježiša. Modlitbou lásky neprestajne roznecujte tento oheň, ktorý aj najťažšie utrpenie dokáže premeniť na radostné víťazstvo. Modlím sa za vás, aby ste boli deti živej viery, ktoré vedia komu uverili a kam kráčajú. Pravá láska môže horieť iba v čistom srdci. Preto dovoľte môjmu Synovi zmyť z vás všetok hriech, nech môže vo vás zažiariť svetlo lásky veľkonočného rána. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.