Nedeľné sv. omše

15.02.2015 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľmi vás milujem. Láskou svojho materinského srdca vás chcem zapáliť vierou a nádejou, že aj napriek ťažkostiam a zlyhaniam vaša budúcnosť je v Božích rukách a ako vaša matka som s vami, aby som vám pomáhala uskutočniť Boží zámer v živote každého z vás. Tak veľmi potrebujete uzdravujúci dotyk Ducha Svätého. Už ste pochopili deti, že nie z vlastných síl, ale iba v láske, svetle a sile Ducha Svätého dokážete svedčiť o Ježišovi, svojom Spasiteľovi?! Modlitbou ho neprestajne pozývajte do svojho života, dajte sa ním viesť a zakúsite, aký je nádherný život v Duchu Svätom. Zverte mu svoj život a On vás zapáli ohňom živej viery. Modlitbou a pôstom očistite svoje srdcia od všetkého, čo mu prekáža naplno vo vás pôsobiť. Ako je prebúdzajúca sa jarná krajina naplnená ľúbeznou vôňou kvetov, želám si, aby ste sa aj vy prebudili z duchovnej vlažnosti a šírili vôkol seba vôňu Ducha Svätého. Iba v ňom dokážete prinášať Ježišovo posolstvo celému svetu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.