Nedeľné sv. omše

15.10.2015 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prinášam vám materinské požehnanie a náruč plnú Božích milostí, ktoré chcem rozdať každému, kto prichádza ku mne s dôverou. Mám radosť z toho, že sa pre vás modlitba stáva radostným a vzácnym časom, stráveným v Božej blízkosti. Každý deň kráčajte bez strachu s vedomým, že vás stráži a chráni ruka Dobrého Pastiera. Mojim želaním je, aby ste sa na Ježiša obracali s vierou a dôverou. Modlite sa k nemu slovami žalmu: „ Pán je môj pastier, nič mi nechýba....“, a On vo vás rozmnoží vieru a dôveru. Rozjímajte nad týmto žalmom, aby ste spoznali, ako veľmi ste milovaní. S očami upretými na Ježiša budete kráčať s rozjasnenou tvárou, lebo budete vedieť, komu ste uverili a komu dôverujete. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.