Nedeľné sv. omše

15.03.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Tak, ako som sprevádzala svojho Syna v jeho utrpení, chcem byť s vami vo vašich utrpeniach, pripomínajúc vám, že nie ste samé, ale Ježiš je s vami. Odovzdajte sa mu a všetky ťažké utrpenia sa v jeho rukách premenia na sladké víťazstvá. Modlím sa, aby v hrudi každého z vás bilo súcitné a láskavé srdce, ktoré prinesie svetlo v každej bolesti. Ježišovo víťazstvo majte na mysli zakaždým, keď sa budete dotýkať rán svojich bratov a sestier stretajúc ich na ceste a prinášajúc im radosť zo svojho súcitného a láskavého srdca. Sám Ježiš bude vašim a ich víťazstvom a uzdravením. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.