Nedeľné sv. omše

15.01.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Mám veľkú radosť, že aj naďalej načúvate môjmu srdcu a s radosťou uskutočňujete moje materinské želania. Tým, že sa nechávate mnou materinsky vychovávať, potešujete svojho Otca, ktorý je na Nebesiach. Mojou túžbou je, aby ste aj vy túžili po Duchu Svätom, ktorý iskrou svojej lásky roznieti vaše srdcia zakaždým, keď ho v modlitbe úprimne poprosíte. Túžte po tom, aby ste horeli a nikdy sa neunavili v žití a rozdávaní Božej lásky. Tým, že budete horieť jeho ohňom, budete aj iných vovádzať do Božej prítomnosti skrze jednoduchosť svojho života a Boh bude prostredníctvom vás všetko zlé meniť na dobro. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.