Nedeľné sv. omše

15.12.2014 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádza požehnaný čas, keď budete opäť hľadieť na novorodené dieťa v mojom náručí. Svoju materinskú ruku kladiem na srdce každého z vás, aby sa rozozvučalo tlkotom modlitby, ktorá vás pripraví na narodenie môjho Syna. Pozývam vás, aby ste sa so mnou modlili: „Milovaný Ježišu, skrze čistý a svätý život tvojej i našej matky, vstúp do života každého z nás, aby zažiarilo v našich dušiach pravé betlehemské svetlo, ktoré svetu prinesie pokoj“. Deti, Ježiš ku vám prichádza, pozvite ho nanovo do svojho života. Nech tento milostivý čas je pre vás žitím živej viery a radosti. Tak ako je On pre vás darom, nech ste aj vy darom pre iných. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.