Nedeľné sv. omše

15.10.2014 - prostredníctvom Martina

Milované deti!
     Dnes prichádzam k vám všetkým, ktorí sa na mňa obraciate s dôverou. Ako milujúca matka chcem chrániť vaše srdcia a upozorniť vás vždy, keď z nich vychádza to, čo vás poškvrňuje. Preto v pokore skúmajte každý svoje srdce, čím je naplnené. Je prežiarené prítomnosťou nášho Pána? Nech ste tí, ktorí svojou prítomnosťou vyžarujú lásku svojho Spasiteľa, ktorá nezraňuje, ale v pravde prináša radosť, pokoj a požehnanie. Želám si, aby ste sa zvlášť v tento čas zjednotili so mnou v modlitbe svätého ruženca. Nech táto modlitba, v ktorej mám toľké zaľúbenie, preteká vašimi srdcami a buduje vo vás živý a dôverný vzťah s mojím synom Ježišom. On bude bdieť nad čistotou vašich sŕdc. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.